Hospital information in Binh Thuan

07/01/2020 3286 view
Home News
1. Binh Thuan General Hospital
 
 
Address: Truong Chinh, Phu Tai, Phan Thiet, Binh Thuan
 
Phone: 0252 3822 733 - 062- 3822733
 
Fax: 062-3827959
 
Website: http://benhvienbinhthuan.vn/
 
2 . Bac Binh Thuan Regional General Hospital
 
 
Address: 06 Hai Thuong Lan Ong, Cho Lau Town, Bac Binh District, Binh Thuan Province
 
Phone: (0252) 3 860 015 - 0252 3860 891 - 062- 3860891 - Fax: 062- 3860378
 
Email: benhviendakhoakhuvucbacbinhthuan@yahoo.com
 
Website: http://benhvienbacbinhthuan.vn/
 
3. South Binh Thuan Regional General Hospital
 
Address: DT713, Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận, Vietnam
 
Phone: 0252 3883 033 - 062 3883033/3883115 - Fax: 062- 3510845
 
Email: bvdknbt@gmail.com
 
Website: http://www.benhviennambinhthuan.vn/
 
4. Tuberculosis & Lung Diseases Hospital in Binh Thuan Province
 
 
Address: 3 Nguyễn Hội, Phú Trinh ward, Tp. Phan Thiet
 
Phone: 0252 3823 934 - 062 3823934 - Fax: 062- 3832338
 
Email: bvlaobth@yahoo.com; bvlaobth@vnn.vn; bvlvbp@ytebinhthuan.gov.vn.
 
5. Traditional Medicine Hospital of Binh Thuan province
 
 
Address: 2A Vo Van Kiet, Phu Thuy, Phan Thiet City, Binh Thuan 800000, Vietnam
 
Phone: 0252 3834 300
 
Website: http://www.yhctbinhthuan.vn/
 
6. The Center for Reproductive Health Care in Binh Thuan Province
 
Address: 03 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết City, Bình Thuận, Vietnam
 
Phone: 0252 3834 524 - 062 3817499
 
7. Dermatology Hospital of Binh Thuan Province
 
Address: 133 Hai Thuong Lan Ong, Phu Trinh, Phan Thiet City, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0252 3831 139
 
8. Center of health education and communication in Binh Thuan province
 
Address: 114 Hai Thuong Lan Ong, Phu Trinh, Phan Thiet City, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0252 - 3828282 - Fax: 062- 3825443
 
Email: giaoducsuckhoe.bth@gmail.com
 
Website: http://t5g.org.vn/
 
9. Center of HIV / AIDS prevention and control in Binh Thuan province
 
Address: 01 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết City, Bình Thuận, Vietnam
 
Phone: 0252 3828 222 - 062 3828222 - Fax: 062- 3821565
 
10. Center of Medical Expertise in Binh Thuan Province
 
Address: 03 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết City, Bình Thuận, Vietnam
 
Phone: 0252 3833 425 - 062 3833425/3821033
 
11. Center for Testing Pharmaceuticals - Cosmetics in Binh Thuan Province
 
Address: 114 Hai Thuong Lan Ong, Phu Trinh, Phan Thiet City, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0252 3821 591 - 062.3821591 - 3834041 - 3825097 - 0623.825702 - Fax: 062.3821591.
 
Email: kiemnghiembinhthuan@yahoo.com.vn
 
12. Binh Thuan Eye Center
 
Address: 133 Hai Thuong Lan Ong, Phu Trinh, Phan Thiet City, Binh Thuan
 
Phone: 0252 3822 233
 
Email: ttm@syt.binhthuan.gov.vn
 
13. Binh Thuan Department of Population and Family Planning
 
Address: 7 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, Phan Thiết City, Bình Thuận, Vietnam
 
Telephone number: 062.3833.609 - 062.3833.610 - 062.3833.611
 
Private health facilities in Binh Thuan
 
14. An Phuoc General Hospital
 
 
Address: 235 Tran Phu, Phu Trinh, Phan Thiet City, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0252 3831 056 - 062 3831056 - Fax: 062- 3831057
 
Email: anphuoc@anphuochospital.com
 
Website: http://anphuochospital.vn/
 
15. Tam Phuc General Hospital
 
Address: 82 Ngo Si Lien, Duc Thang, Phan Thiet City, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0252 3720 720 - 062 - 3721566 - Fax: 062- 3721321
 
Website: http://benhvientamphuc.com.vn/
 
Hospitals at district, city and town levels
 
1. Phan Thiet City Health Center
 
Address: 100 Nguyen Thi Dinh, Phu Tai, Phan Thiet, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0252 6250 975 - 062 3827837/3834949
 
2. Phan Thiet City Hospital
 
Address: 114 Hai Thuong Lan Ong, Phan Thiet City
 
Phone: 062- 3827021/3825722
 
3. Lagi Town Health Center
 
Address: 85 Nguyen Van Troi, Tan An, Ham Tan, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0252 3871 221
 
4. Tuy Phong district hospital
 
Address: 17 Months, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận, Vietnam
 
Phone: 0252 3850 156 - 062 3850156.
 
Website: http://benhvientuyphong.vn/
 
5. La Gi Town Hospital
 
Address: No. 11, Nguyen Hue Street, Tan An Ward, La Gi Town
 
Phone: 062- 3870508
 
6. Ham Tan district hospital
 
Address: Quarter 4, Thị Tân Tân Nghĩa, Hàm Tân district, Bình Thuận province.
 
Phone: 0252 3877 115 - 062 3877101/3977117
 
Website: http://www.trungtamytehamtan.com/
 
7. Tánh Linh district health center
 
Address: 25/12 Street Lac Thuan Quarter, Lac Tanh Town, Tanh Linh District.
 
Phone: 0252 3889 241 - 062-3888377 - Fax: 062- 3888377.
 
8. Tánh Linh District Hospital
 
Address: Lac Tánh Town, Tánh Linh District, Bình Thuận Province
 
Phone: 0252 3880 577 - 062.3889299
 
Website: http://benhvientanhlinh.vn/
 
9. Duc Linh District Health Center
 
Address: 205 Tinh Lo 766, Duc Chinh, Duc Linh, Binh Thuan
 
Phone: 0252 3511 770 - 062 3511770/3511775/3511978
 
Email: ttytdp.duclinh@yahoo.com
 
10. Ham Thuan Bac health center
 
Address: Ma Lam Ham Thuan Bac, Ham Chinh, Ham Thuan Bac and Binh Thuan Districts
 
Phone: 0252 3865 025 - 062 3610668
 
11. Ham Thuan Bac district hospital
 
Address: Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc District, Bình Thuận Province, Vietnam
 
12. Ham Thuan Nam district hospital
 
Address: 20 Tran Phu, Nam Trung Quarter, Thuan Nam Town, Ham Thuan Nam District.
 
Phone: 0252 3867 215 - 062 3867215.
 
Email: benhvien_htnam@yahoo.com
 
13. Phu Quy district health center
 
Address: Hamlet Quy Hai, Commune Long Hai, Phu Quy District, Binh Thuan Province
 
Phone: 0252 3767 071 - 062 3765140/3764202 - Fax: 062- 3765140
 
Email: ytdpphuquy@yahoo.com.vn
 
14. The Phu Quy Military Medical Hospital
 
Address: 139 Vo Van Kiet, Phu Quy, Binh Thuan, Vietnam
 
Phone: 0 252 3769 218 - 062 -3769218 / 3767071

 

Top